Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS ĐOÀN THỊ HUỆ

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Huệ

Tên đề tài: “Hiệu quả của chương trình can thiệp cai nghiện thuốc lá bằng hệ thống tin nhắn hỗ trợ”

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Ngành: Y tế công cộng     Mã số: 9720701

Thời gian: 9h00ngày 04 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 301, tầng 3 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1VOEwZfQoXxmE8nBPTelVzXuOdXxKFRIM/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1tqPiUhqZuh8bAkVWp_uAgwNIpuR-rsvO/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1FJbOUP95tsvncBxufIxfJJJSpd9oqjrh/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1vufWtRZaNGDXVuo_U5OELUfpogXzIPK7/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1pYWXXTcQAsqsus1LYjoJHRGj9H11Vj6K/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 14/10/2022