Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN NGỌC ÁNH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Ánh

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải phẫu và sinh lý các cơ thắt hậu môn ở người Việt Nam trưởng thành và ứng dụng lâm sàng”

Chuyên ngành: Giải phẫu người

Ngành: Khoa học Y sinh     Mã số: 9720101

Thời gian: 14h00ngày 12 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1njG8zXciNUaEGlEUiWwAG1zz5XFMmsbR/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1UNADEFeBskZdZcEaQcv4NA5Aym51w_XZ/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1ZMJ39fxQuM1a-r0VgIm4S-ji9dqOWBBW/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/10oZvHcrZVUjd_Bd4_YOIhIzp6GBjGrgU/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1Ye2rZIUXETx7QOxpYko8vJm8e8oL-QiD/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 21/11/2022