Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS MAI THỊ GIANG THANH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Mai Thị Giang Thanh

Tên đề tài: “Hiệu quả của chẩn đoán sâu răng giai đoạn sớm bằng phương pháp học máy”

Chuyên ngành: Răng - Hàm - Mặt

Ngành: Răng - Hàm - Mặt     Mã số: 9720501

Thời gian: 9h00ngày 18 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A2Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1Stojzelz7os6f11s-K3I-xw7SOQXtyZ3/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1ShxD36i1AnHULlHBgSDBqVas_qixNJp0/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1SxgWfmt8oOr1GBSTMRAQ9bp9lPC66yRy/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1SXPzU1YrsynUoz5XNawrOjE8eWbYssTP/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1SwMaJ52h1xphuz6X-TskKUAxudr8DYqS/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 27/04/2023