Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS HÀ VĂN HƯNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Hà Văn Hưng

Tên đề tài: “Thực trạng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị sâu răng ở trẻ béo phì độ tuổi 36 đến 71 tháng tại Thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành: Răng - Hàm - Mặt

Ngành: Răng - Hàm - Mặt                 Mã số: 9720501

Thời gian: 14h00ngày 22 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 524 tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1TaRGiggvf6xfW7vMwQsMAUIZH3EMqF24/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1TsWAWPRbIxUCGInBvoVlFs34aG80FMO7/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1TbvE4XkDnpKK2iijhEo8jEnrExjDKhst/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1U235hyXusHhXitxpsO_imxG077bb5udx/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1Tb3_tQ14I6GrBtO5EbUNSEcX_TRvixC8/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 28/04/2023