Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Căn cứ Thông báo số 721/ĐHYHN-TB ngày 31/03/2023 của Trường Đại học Y Hà Nội về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Hướng dẫn các ứng viên đã hoàn thành đăng ký hồ sơ trực tuyến tuyển sinh Sau đại học năm 2023, thực hiện nộp hồ sơ chính thức như sau:

1. Nguyên tắc:

- Ứng viên đã thực hiện đăng ký trực tuyến thành công, có mã ứng viên đăng ký dự thi

- Nộp hồ sơ đầy đủ (sắp xếp đúng thứ tự), đúng thời gian theo thông báo tuyển sinh

- Ngành đúng: Đối với Ứng viên dự thi CKII, CKI và thạc sĩ ĐHNC.

- Ngành đúng/ phù hợp: Đối với ứng viên đăng ký dự thi thạc sĩ ĐHUD theo Phụ lục 3 TBTS;

- Nộp kinh phí tuyển sinh theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 từ ngày 16/5-19/5/2023. Ứng viên đăng ký trên 01 nguyện vọng phải nộp đủ kinh phí tuyển sinh theo hướng dẫn trước khi đến nộp hồ sơ trực tiếp.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gia tham gia nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Trường.

2. Chuẩn bị hồ sơ

2.1. Túi hồ sơ gồm có:

- Bìa hồ sơ: Ghi đầy đủ thông tin, mã ứng viên;

- Đơn: Điền đầy đủ các thông tin, có xác nhận của cơ quan quản lý đối với ứng viên thuộc cơ quan, đối với ứng viên tự do bỏ trống mục xác nhận

- Bằng tốt nghiệp ĐH/ SĐH: Bản sao công chứng bằng và bảng điểm, nếu tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc chương trình đào tạo liên kết cấp phải có xác nhận của Cục QLCL.

- Sơ yếu lý lịch: Có đóng dấu giáp lai ảnh, giáp lai giữa các trang, ghi đầy đủ thông tin quá trình học tập làm việc, khen thưởng/ kỷ luật của bản thân. Có xác nhận của cơ quan công tác đối với ứng viên thuộc cơ quan, xác nhận của xã phường đối với ứng viên tự do.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (Thạc sĩ, CKII)

+ Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ: Bản sao Bằng và Bảng điểm.

+ Chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (27 cơ sở): theo đúng mẫu chứng chỉ, sau thời điểm cơ sở được phê duyệt tổ chức thi và cấp chứng chỉ, còn thời hạn 02 năm tính đến ngày 16/8/2023.

Chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài do các cơ sở liên kết Việt Nam tổ chức thi và cấp chứng chỉ trước ngày 10/9/2022 còn thời hạn 02 năm tính đến ngày 16/8/2023 theo Phụ lục 5 Thông báo tuyển sinh; Sau 10/9/2022 chỉ được công nhận sau thời điểm có QĐ phê duyệt của Bộ GD&ĐT (thông báo 1030/TB-ĐHYHN ngày 05/05/2023). Không chấp nhận chứng chỉ TOEFL iBT Home Edition thi và cấp sau ngày 10/9/2022.

- Giấy khám sức khỏe: Theo thông tư 14/2013 gồm 4 trang, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang, trong thời hạn 6 tháng.

- Công văn dự thi hoặc cam kết ứng viên tự do: Soạn thảo đầy đủ các thông tin, nếu công văn, quyết định phải đẩy đủ thông tin, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề và bổ sung phạm vi hành nghề (CKII, CKI, thạc sĩ ĐHUD).

- Bản sao chứng chỉ CKCB/ Bổ sung kiến thức (thạc sĩ ĐHUD).

- Xác nhận thâm niên công tác (soạn thảo theo mẫu, không sử dụng xác nhận thời gian thực hành) trong chuyên ngành đăng ký dự thi đối với ứng viên dự thi thạc sĩ ĐHUD hoặc CKI có phạm vi hành nghề khác chuyên ngành dự thi (CKI, thạc sĩ) chỉ được tính sau thời điểm tốt nghiệp Đại học.

- Minh chứng xác định thâm niên công tác trong chuyên ngành: Bản sao HĐLĐ/ QĐTD, nếu ứng viên công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân phải bổ sung bản sao giấy phép và danh mục hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh.

- Xác nhận ưu tiên (soạn thảo theo mẫu) có đầu đủ thông tin và xác nhận của cơ quan thẩm quyền. Minh chứng xét ưu tiên đối với Mục 1: Bản sao QĐ tuyển dụng, HĐLĐ liên tục tối thiểu  02 năm tính đến ngày đăng ký dự thi; Mục 2: Chỉ áp dụng đối với ứng viên là thương binh; Mục 3: Áp dụng đối với ứng viên là con Liệt sĩ.

- Tờ khai mở thẻ:  Điền đầy đủ thông tin, ký 02 chữ ký giống nhau và ghi rõ họ tên, có xác nhận của nhân viên BIDV (ngày nộp hồ sơ).

- 04 ảnh thẻ 3x4 đựng trong 2 phong bì, ghi đầy đủ thông tin cá nhân ở mặt sau ảnh và phong bì: họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành/ chuyên ngành dự thi, mã ứng viên.

- Bản sao căn cước công dân rõ ràng.

- Ứng viên đăng ký dự tuyển thạc sĩ định hướng nghiên cứu cần thêm các mục sau:

+ Giấy chấp thuận hướng dẫn của người dự kiến hướng dẫn;

+ Lý lịch khoa học của người dự kiến hướng dẫn;

+ Danh mục các bài báo và các bài báo minh chứng đủ điều kiện của người dự kiến hướng dẫn;

+ Danh mục bài báo và các minh chứng nghiên cứu khoa học của ứng viên: Bản sao các bài báo (gồm trang bìa tạp chí khoa học , mục lục và toàn văn bài báo), các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu cùng các minh chứng (quyết định giao đề tài, biên bản nghiệm thu, quyết định nghiệm thu đề tài) và các bằng khen, giấy khen về thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có);

+ Đề cương nghiên cứu (06 quyến theo mẫu) đã được người dự kiến hướng dẫn và lãnh đạo Viện/Khoa/Bộ môn của ngành/chuyên ngành dự tuyển ký xác nhận.

2.2 Thứ tự sắp xếp hồ sơ trước khi nộp:

 1. Đơn đăng ký dự thi

 2. Sơ yếu lý lịch

 3. Bản sao bằng tốt nghiệp ĐH/ SĐH; Các trường hợp bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc liên kết nước ngoài cấp, phải có kèm theo chứng nhận của Cục QLCL

 4. Bản sao Bảng điểm toàn khóa ĐH/ SĐH

 5. Giấy khám sức khoẻ

 6. Bản sao Bằng+ Bảng điểm hoặc Chứng chỉ Ngoại ngữ (Thạc sĩ/CKII)

 7. Bản sao Chứng chỉ hành nghề và bổ sung phạm vi hành nghề (Thạc sĩ ĐHUD, CKI, CKII) hoặc bản sao Chứng chỉ CKCB/ Bổ sung kiến thức (dự thi thạc sĩ ĐHUD)

 8. Quyết định/công văn cử đi thi/ cam kết thí sinh tự do

 9. Xác nhận thâm niên công tác trong chuyên ngành dự thi và các minh chứng xác nhận thâm niên công tác.

 10. Xác nhận đối tượng ưu tiên và minh chứng xét ưu tiên (nếu có)

 11. 02 bì thư, mỗi bì thư có 02 ảnh kèm theo (ghi đầy đủ thông tin cá nhân ở mặt sau ảnh và phong bì: họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành/ chuyên ngành dự thi, mã ứng viên)

 12. Bản sao CCCD - Tờ khai mở thẻ liên kết học viên.

 13. Đăng ký dự tuyển thạc sĩ ĐHNC thêm các mục sau:

  • Giấy chấp thuận hướng dẫn của người dự kiến HD;

  • Lý lịch khoa học của người dự kiến HD;

  • Danh mục bài báo, NCKH và MC của người dự kiến HD;

  • Danh mục bài báo, NCKH, giấy khen và MC của ứng viên;

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00 – 11h30; Chiểu từ 13h30 – 16h30

+ Ngày 16-17/5/2023: Nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh Thạc sĩ – CKII;

+ Ngày 18-19/05/2023: Nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh CKI;

+ Ngày 26/5/2023: Nhận hồ sơ bổ sung theo lịch hẹn

Lưu ý: Trường hợp đại diện đơn vị đến nộp tất cả các hồ sơ đăng ký dự thi của ứng viên, Ban tiếp nhận sẽ thực hiện nhận tất cả các hồ sơ đủ điều kiện trong 1 lần.

- Địa điểm: Sơ đồ khu vực tiếp đón ứng viên nộp hồ sơ, xem tại đây

- Phiếu đăng ký nộp hồ sơ thạc sĩ, download tại đây

- Phiếu đăng ký nộp hồ sơ CKII, download tại đây

- Phiếu đăng ký nộp hồ sơ CKI, download tại đây

Ứng viên có thể download và in phiếu nộp hồ sơ, điền đầy đủ thông tin, sắp xếp hồ sơ theo thứ tự và mang theo khi nộp hồ sơ.

+ Khu vực đăng ký và kiểm tra hồ sơ mở thẻ học viên liên kết ngân hàng BIDV: Mẫu tờ khai đăng ký mở thẻ liên kết, download tại đây

Ngày 16-17/5/2023 tại Phòng 201-Nhà B: Đón tiếp các ứng viên đã hoàn thành đăng ký hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ dự thi CKII và thạc sĩ;

Ngày 16-17/5/2023 tại Phòng 202-Nhà B: Đón tiếp các ứng viên đã hoàn thành đăng ký hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ dự thi trình độ thạc sĩ;

Ngày 18-19/5/2023 tại Phòng 201 Nhà B: Đón tiếp các ứng viên đã hoàn thành đăng ký hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ dự thi CKI các chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh;Da liễu, Dị ứng – MDLS, Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh, Hóa sinh Y học, Hồi sức cấp cứu, Huyết học - Truyền máu, Ký sinh trùng, Lao và bệnh phổi, Ngoại khoa, Nhãn khoa.

Ngày 18-19/5/2023 tại Phòng 202-Nhà B: Đón tiếp các ứng viên đã hoàn thành đăng ký hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ dự thi CKI các chuyên ngành: Nhi khoa, Nội khoa, Nội Tim mạch, Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ, Phục hồi chức năng, Răng - Hàm - Mặt, Sản phụ khoa, Tai - Mũi- Họng, Tâm thần, Thần kinh, Truyền nhiễm và CBNĐ, Ung thư, Vi sinh y học, Y học cổ truyền, Y học gia đình, Y học hạt nhân, Y pháp, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dinh dưỡng, Y học dự phòng;

Lưu ý: Ngày 19/5 Khu vực đón tiếp được chuyển lên sảnh tầng 3 và quy trình thực hiện tương tự như ngày 18/5 đối với ứng viên nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

+ Khu vực nhận hồ sơ: Sơ đồ khu vực nhận hồ sơ, xem tại đây

TT

Ngày

Địa điểm

Khu vực

Nhận hồ sơ

1

16-17/5/2023

Phòng 301-Nhà B

BÀN SỐ 1 - 2

Nhận hồ sơ dự thi CKII

2

16-17/5/2023

Phòng 301-Nhà B

BÀN SỐ 3

Nhận hồ sơ dự thi thạc sĩ ĐHNC

3

16-17/5/2023

Phòng 301-Nhà B

BÀN SỐ 4 - 5

Nhận hồ sơ dự thi thạc sĩ ĐHUD

4

16-17/5/2023

Phòng 302-Nhà B

BÀN SỐ 6 - 10

Nhận hồ sơ dự thi Thạc sĩ ĐHUD

5

18-19/5/2023

Phòng 301-Nhà B

BÀN SỐ 1 - 5

Nhận hồ sơ dự thi CKI

6

18-19/5/2023

Phòng 302-Nhà B

BÀN SỐ 6 - 10

Nhận hồ sơ dự thi CKI

 

4. Hướng dẫn và quy trình nộp hồ sơ: 

B1. Ứng viên chuẩn bị, kiểm tra các mục ký và đóng dấu, dấu giáp lai các bản có nhiều hơn 1 tờ, giáp lai ảnh trên lý lịch, công văn, quyết định cử đi dự thi phải đầy đủ số, ký hiệu đơn vị cấp, các bản sao có đầy đủ thông tin và ngày tháng năm.

- Ghi đầy đủ thông tin trên vỏ túi hồ sơ và ghi mã ứng viên lên góc trên cùng bên phải túi hồ sơ. 

- Xếp thứ tự các hạng mục trong hồ sơ theo thông báo tuyển sinh.

B2. Khi đến khu vực đón tiếp, nhận phiếu nộp hồ sơ.

B3. Di chuyển đến bàn kiểm tra hồ sơ mở thẻ để kiểm tra các thông tin hợp lệ và xác nhận.

B4. Về khu vực chờ (Phòng 201 hoặc 202), điền đầy đủ thông tin vào phiếu nộp hồ sơ, ký và ghi rõ họ tên.

B5. Nộp phiếu nộp hồ sơ cho các SV hỗ trợ công tác tuyển sinh, chỉ di chuyển về khu vực chờ nộp hồ sơ (phòng 301 hoặc 302 Tầng 3) khi có thông báo và theo hướng dẫn của các SV.

B6. Khi được gọi tên, ứng viên chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bàn nhận hồ sơ được chỉ định.

B7. Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ, ứng viên di chuyển đến Bàn đóng dấu xác nhận vào phiếu nộp hồ sơ.

B8. Di chuyển đến Bàn TCKT (nếu có thắc mắc hoặc chưa nộp được kinh phí tuyển sinh);

B9. Ra về theo chỉ dẫn.

Lưu ý:

- Ứng viên giữ phiếu nhận hồ sơ trong quá trình tuyển sinh, trong trường hợp thắc mắc về các thông tin hồ sơ đã nộp, phiếu nhận hồ sơ là minh chứng để kiểm tra.

- Xếp hàng theo yêu cầu, chờ đến lượt và giữ trật tự trong quá trình nộp hồ sơ.

- Đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong suốt quá trình nộp hồ sơ.

- Đến đúng thời gian quy định và thực hiện các bước trong hướng dẫn. Nếu ứng viên nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định, Ban tiếp nhận Hồ sơ có quyền không tiếp nhận hồ sơ

5. Lệ phí và kinh phí tuyển sinh.

- Ứng viên đã hoàn thành đăng ký dự thi trên cổng thông tin trực tuyến, được cung cấp mã ứng viên thực hiện nộp lệ phí và kinh phí tuyển sinh theo hướng dẫn trong thông báo tuyển sinh.

- Thời gian: Từ ngày 16-19/5/2023

- Ứng viên hoàn thành nộp phí trực tuyến trước thời điểm nộp hồ sơ giấy.

- Ứng viên đăng ký trên 01 nguyện vọng (ví dụ thạc sĩ ĐHNC+UD hoặc thạc sĩ UD và CKI) phải thực hiện nghĩa vụ nộp kinh phí cho tất cả các nguyện vọng

- Ứng viên có nhu cầu lấy hóa đơn điện tử để thanh toán với cơ quan, truy cập đường link: http://tckt.hmu.edu.vn và cập nhật chính xác thông tin xuất hóa đơn điện tử và đăng ký lấy hóa đơn điện tử, email nhận hóa đơn điện tử (có hướng dẫn tại website). Ứng viên chịu trách nhiệm với thông tin đăng ký trên hóa đơn đã được xuất. Thời hạn đăng ký nhận hóa đơn điện tử trước 17h00 ngày 19/5/2023. Sau thời hạn trên phòng TCKT sẽ không thực hiện xuất hóa đơn.

Để đảm quyền lợi của các ứng viên tham dự  kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị tất cả ứng viên đọc kỹ và thực hiện đúng các hướng dẫn trong Thông báo này trước khi đến Trường nộp hồ sơ chính thức./.

 

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2023_

009bet
1