Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN VĂN THỐNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thống

Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm rối loạn trầm cảm ở người bệnh cao tuổi tăng huyết áp”

Chuyên ngành: Tâm thần

Ngành: Nội khoa     Mã số: 9720107

Thời gian:  13h30  ngày 01 tháng 06 năm 2023

Địa điểm:  Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1tDXEAjtuv7WkLM4M5sO-M3zgMC4B00CO/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1LcQKjsyK4B1EGTdRSWDa1I5h_iZoXZm4/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1tDqwYSS_d-Hb6SjuREceJKaUTLp5SG_8/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1NKKQceugxuxuuYP7W9lzVFIVQqourf2-/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1AVjqzkIjcdIOZ1CHnauK5e13bBoMlmsP/view?usp=sharing

 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 10/05/2023