Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN BỔ SUNG MỘT SỐ HẠNG MỤC HỒ SƠ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2023

Triển khai kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2023, Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành thông báo số 721/TB-ĐHYHN ngày 31/03/2023 về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2023, nhận hồ sơ dự tuyển đăng ký trực tuyến từ ngày 05/5 đến ngày 12/5/2023 và nhận hồ sơ dự tuyển trực tiếp từ ngày 16/5 đến ngày 19/5/2023. Trên cơ sở thực tế triển khai nhận hồ sơ trực tiếp, theo phản hồi của các ứng viên, nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho các ứng viên đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2023 Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới các ứng viên các nội dung sau:

1. Thông báo gia hạn hoàn thành một số điều kiện trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh sau đại học năm 2023, xem tại đây

   - Ngoại ngữ: Điều kiện năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam còn thời hạn 02 năm tính đến ngày 16/8/2023 theo Phụ lục 5 thông báo tuyển sinh hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp và bảng điểm trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài: Gia hạn đến ngày 25/07/2023 đối với các ứng viên đã đăng ký dự tuyển chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng, chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú. Riêng các ứng viên đã đăng ký dự tuyển chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu phải hoàn thành trước ngày 07/07/2023.

   - Chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ chuyên khoa cơ bản: Gia hạn đến ngày 25/07/2023 đối với các ứng viên đã đăng ký dự tuyển chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng, chuyên khoa cấp I.

   - Xác nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đại học: Gia hạn đến ngày 07/07/2023 với các ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình thạc sĩ nghiên cứu và đến ngày 14/8/2023 đối với các ứng viên đăng ký dự tuyển Bác sĩ nội trú.

Các ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ, CKII, CKI chưa có các chứng chỉ điều kiện nói trên được phép nộp hồ sơ dự tuyển vào ngày 26/5/2023 tại địa điểm đón tiếp và nhận hồ sơ bổ sung (địa điểm nhận hồ sơ từ ngày 16/5 đến ngày 19/5/2023).

Các ứng viên dự tuyển Bác sĩ nội trú đăng ký hồ sơ trực tuyến thành công và nộp hồ sơ trực tiếp theo thời gian và địa điểm  trong Thông báo tuyển sinh.

Sau ngày nộp hồ sơ trực tiếp các ứng viên có thể nộp bổ sung chứng chỉ điều kiện hoặc xác nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng 325 nhà A1. 

2. Kế hoạch nhận hồ sơ trực tiếp bổ sung ngày 26/5/2023

  -  Thời gian: Sáng: 8h00-11h30; Chiều: 13h30 - 16h00

  -  Địa điểm: Tầng 2 nhà B Trường Đại học Y Hà Nội

     Phòng 201 Tầng 2 Nhà B: Đón tiếp và nhận hồ sơ bổ sung đối với các ứng viên đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ

     Phòng 202 Tầng 2 Nhà B: Đón tiếp và nhận hồ sơ bổ sung đối với các ứng viên đăng ký dự tuyển CKII và CKI.

Ứng viên chịu trách nhiệm về tính xác thực pháp lý và hợp lệ của hồ sơ dự tuyển theo các quy định hiện hành.

Trân trọng./.