Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN VIỆT

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt

Tên đề tài: “Đặc điểm dịch tễ học và dịch tễ học phân tử của bệnh bụi phổi silic ở người lao động tại một số tỉnh Việt Nam”

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Ngành: Y tế công cộng      Mã số: 9720701

Thời gian: 8h30ngày 13 tháng 07 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1Ao1el4ahrWP70Hmq9CcJt9zYbDciZbuC/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1kg3wLjC3ze4ogCwr7NyjZ_nktwo4mpsU/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1lQB6bC6EA3lzfHZQfvDzbKdoRpeCmXOM/view?usp=sharing

 Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1GMYF9THsrFP97GjFk7l8TWFhiFT7FX39/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1D7_l4Ob0qHqSyJ-AEX7hUNd0x4DXUOEa/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 23/06/2023