Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS BÙI TIẾN CÔNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Bùi Tiến Công

Tên đề tài: “Nghiên cứu mối liên quan của FDG PET/CT, EGFR, PD-L1 ở bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn IIIB, IV”

Chuyên ngành: Y học hạt nhân

Ngành: Điện quang và Y học hạt nhân     Mã số: 9720111

Thời gian: 13h30ngày 13 tháng 07 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1 Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/16i1vnf1cHS5bT1nIhB_DiezTiRBhJcjK/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1NHRrCGHqy0wO8L_aKH6YTBU1dFE6_1vA/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1l3HgpVJYzkuxWYcqyzV73f3jKyL42mUo/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/17NtIDzJu5c7c7amnLMoVvcVpkFBiCbYM/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1M8YMsay9DAUgqMIIcIFKOpWnxzfdiyLk/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 23/06/2023