Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS PHAN CHÍ THÀNH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Phan Chí Thành

Tên đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả của can thiệp truyền thông, tư vấn nhằm cải thiện chức năng tình dục của phụ nữ mang thai”

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Ngành: Y tế công cộng     Mã số: 9720701

Thời gian: 8h30 ngày 31 tháng 07 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 514 nhà A7 Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1GeoyStQ0nz73Jx388KTSMTO2u5IqPNSq/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1KnMuvqXROokuDNF1-t_myVroz9zuj7YZ/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1GGEra5An3QNWbtMX1sPxaskj30SGv53u/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1a5MKz4ZeDq0fS7FaoH-oEyy9Io5BqN85/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1obtlTBiWypw4WGBCMwCymX_ARGft-oUP/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 11/07/2023