Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Thực hiện Thông báo số 721/TB-ĐHYHN ngày 31/03/2023 về việc Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023, như sau:

1. Thông báo về kế hoạch tổ chức tuyển sinh, xem tại đây.

2. Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy đối

- Quy trình hướng dẫn trực tuyến và các thao tác khi thi trắc nghiệm trên máy tính bảng, ứng viên xem tại đây.

- Kế hoạch hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tiếp đối với các ứng viên đăng ký tham dự, xem tại đây

- Thời gian: 14h00-16h00 ngày 22/7/2023

   Ca 1: 14h15 - 15h00

    Ca 2:  15h15 - 16h00

- Địa điểm: Nhà A6 Trường Đại học Y Hà Nội, sơ đồ xem tại đây

- Danh sách ứng viên tham dự theo phòng thi, ca thi xem tại đây

3. Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh

- Công bố danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi và phòng thi, ca thi, quy trình, hiệu lệnh được công khai trên cổng thông tin sau đại học: Ngày 15/8/2023

- Phổ biến quy chế thi và phát thẻ dự thi: Ngày 18/8/2023

- Tổ chức thi tuyển sinh: Ngày 21-24/8/2023

 Kế hoạch và quy trình chi tiết được công khai trên cổng thông tin sau đại học ngày 15/8/2023.

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2023 đề nghị tất cả thí sinh nghiêm túc thực hiện các nội dung trong thông báo này và thường xuyên theo dõi thông báo cập nhật trên cổng thông tin sau đại học./.