Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2023, Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện xác định năng lực, chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2023 và thực hiện công khai đề án tuyển sinh sau đại học tại cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, fanpage của Nhà trường và cổng thông tin http://sdh.hmu.edu.vn.

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 721/TB-ĐHYHN ngày 31/03/2023 và số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi thạc sĩ định hướng ứng dụng, CKII, CKI và năng lực đào tạo của chuyên ngành đối với số lượng xét trúng tuyển thạc sĩ định hướng nghiên cứu và CKII. Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2023 phê duyệt thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2023 đối với chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng và chuyên khoa cấp I hệ tập trung.

1. Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, xem tại đây.

2. Phiếu khảo sát ý kiến thí sinh dự thi về tổ chức thi: 
Nhằm phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học (ĐTSĐH) của nhà trường, Phòng QLĐTSĐH gửi tới các Anh/Chị phiếu khảo sát ý kiến ý thí sinh dự thi tuyển sau đại học năm 2023 về một số nội dung trong tổ chức tuyển sinh. Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nâng cao chất lượng ĐTSĐH của nhà trường. 

Thời gian hoàn thành: Trước 16h00 ngày 07/9/2023
Đề nghị Thí sinh tham dự kỳ thi tham điền phiếu khảo sát.
Trân trong./.
 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet
1