Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo tuyển sinh lớp CME: "Chuyên khoa Kỹ sư vật lý xạ trị_Khóa 4"

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục "Chuyên khoa kỹ sư vật lý xạ trị_Khóa 4"

1. Chi tết Thông báo tuyển sinh xem tại đây

2. Đăng ký ghi danh tham gia khóa học tại đây

3. Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia khóa học tại đây