Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC Ở KÝ TÚC XÁ NĂM 2023

Chào tất cả các bạn học viên Sau đại học trúng tuyển năm 2023

Sau khi tiếp nhận đăng ký ở Ký túc xá của các bạn, Phòng CTHVSV &KXT đã căn cứ trên số chỗ ở Ký túc xá của nhà trường dành cho học viên Sau đại học trúng tuyển năm 2023 và xét duyệt danh sách các bạn đủ điều kiện.

Danh sách học viên được xét duyệt ở Ký túc xá, xem tại đây

Thông tin và thủ tục ở ký túc xá đã được gửi tới các bạn qua email

Trân trọng./.