Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS TRỊNH MINH TRANG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Trịnh Minh Trang

Tên đề tài: “Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan bệnh lậu, độ nhạy cảm với kháng sinh và gen kháng thuốc của vi khuẩn lậu tại Việt Nam”

Chuyên ngành: Da liễu

Ngành: Nội khoa     Mã số: 9720107

Thời gian: 14h00ngày 19 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1OSH8ZdM24hFJ0skrRVWWN448jZWzNjom/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1OSH8ZdM24hFJ0skrRVWWN448jZWzNjom/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1zgDW-xXOtiFP5lSfcePDKkLahK7lrZei/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1sxifNMkkQ0fEsW8LjxmQx8iaJfC_EtDR/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1g6AiKbunvJ2OwT_iIJA8f824jZh5zPjI/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1rKZWW0icC1bxlQRV_Hr3JKKY6-6G301u/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 29/03/2024

009bet
1