Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2024-2025

- Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ ban hành Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 10/05/2023 của Bộ truowngr Bộ Y tế về việc giao quyền tự chủ tài chính cho một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế năm 2023 giai đoạn 2023-2025 (Lần 2);

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo mức thu học phí năm học 2024-2025, đối với sinh viên và học viên Sau đại học, xem tại đây.

009bet
1