Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BỔ SUNG HỒ SƠ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2024

Triển khai kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành thông báo số 662/TB-ĐHYHN ngày 02/04/2024 về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2024 và đã triển khai truyền thông, giải đáp tuyển sinh Sau đại học để người học có thể tiếp cận các điều kiện chuẩn đầu vào, mốc thời gian trong tuyển sinh Sau đại học năm 2024.

Trên cơ sở thực tế triển khai nhận hồ sơ trực tiếp và ý kiến phản hồi của các ứng viên, cũng như phân tích tác động của Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 đến cơ hội đào tạo chuyên khoa trong các năm tới. Nhằm mục đích tạo điều kiện tối đa cho các ứng viên mong muốn tham gia dự tuyển sau đại học năm 2024, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2024 thống nhất gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển thạc sĩ, CKII và CKI như sau:

1. Gia hạn thời gian nhận đăng ký hồ sơ trực tuyến tuyển sinh Thạc sĩ, CKII và CKI hệ tập trung. Thời gian đăng ký trực tuyến bổ sung từ 8h00 ngày 01 đến 16h00 05/7/2024.

2. Gia hạn thời gian nhận hồ sơ trực tiếp tuyển sinh Thạc sĩ, CKII và CKI hệ tập trung. Thời gian nhận hồ sơ bổ sung từ ngày 08-09/7/2024.

3. Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ bổ sung, xem tại đây

Đề nghị các ứng viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển sinh số 662/TB-ĐHYHN ngày 02/04/2024 và các hướng dẫn tại cổng thông tin http://sdh.hmu.edu.vn. Ban tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo Thông báo tuyển sinh. Ứng viên chịu trách nhiệm về tính xác thực pháp lý và hợp lệ của hồ sơ dự tuyển theo các quy định hiện hành.  

Trân trọng./.

 

009bet
1