Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2024, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo tới các ứng viên đăng ký dự thi tuyển trình độ thạc sĩ, CKII, CKI danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và kế hoạch tổ chức ôn tập tuyển sinh đại học.

1. Thạc sĩ

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thạc sĩ ĐHNC, xem tại đây

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thạc sĩ ĐHUD, xem tại đây

2. Chuyên khoa cấp II

- Danh sách ứng đủ điều kiện tham gia ôn tập và dự thi, xem tại đây

3. Chuyên khoa cấp I

- Danh sách ứng đủ điều kiện tham gia ôn tập và dự thi, xem tại đây

4. Kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn tập

- Đón tiếp ứng viên đủ điều kiện tham dự ôn tập và dự thi thạc sĩ ĐHUD, CKII, CKI: Ngày 21/06/2024

- Thời gian và địa điểm: Chi tiết sẽ có trong thông báo tiếp theo vào ngày 19/06/2024.

- Kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn tập: Phổ biến trong ngày đón tiếp ứng viên.

Lưu ý:

- Thí sinh cần hoàn thiện và nộp các mục trong phần yêu cầu hồ sơ cần bổ sung trước 16h30 ngày 21/6/2024 và nộp tại Phòng 325 T3 Nhà A1.

- Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân và nộp đơn xin đính chính thông tin trước 16h30 ngày 21/6/2024 và nộp tại Phòng 325 T3 Nhà A1.

Trân trọng./.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet
1