Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch bảo vệ luận văn Cao học 13, BSNT 27 và CKII khoá 18

Theo kế hoạch đào tạo Sau đại học năm 2005 - 2006, Ban Giám hiệu gửi đến các Bộ môn lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các đối tượng Cao học 13, Bác sĩ Nội trú 27 và bác sĩ chuyên khoa cấp II khoá 18 (thời gian từ 25/9/2006 đến hết ngày 19/01/2007).

BỘ Y TẾCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Số: 559/ CV-SĐH
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2006

Theo kế hoạch đào tạo Sau đại học năm 2005 - 2006, Ban Giám hiệu gửi đến các Bộ môn lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các đối tượng Cao học 13, Bác sĩ Nội trú 27 và bác sĩ chuyên khoa cấp II khoá 18 (thời gian từ 25/9/2006 đến hết ngày 19/01/2007).

Đề nghị các Bộ môn:

- Thông báo lịch bảo vệ này đến các học viên.

- Gửi điểm thi các chứng chỉ chuyên ngành về Phòng Sau đại học.

- Hồn sơ xin bảo vệ gồm: Luận văn có ý kiến thầy hướng dẫn, lý lịch khoa học (theo mẫu trong qui chế), abnr sao bằng tốt nghiệp Đại học, bản nhận xét của Bộ môn, bản nhận xét của thầy hướng dẫn, 02 ảnh (3 x 4cm, ghi họ tên và chuyên ngành phía sau ảnh).

- Hồ sơ của học viên cần gửi về Phòng Sau đại học trước ngày bảo vệ luận văn 15 ngày. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:KT. HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửiPHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Phạm Nhật An
(Đã ký)

Lịch bảo vệ luận văn Cao học 13, BSNT 27 và CKII khoá 18. Xin mời click tại đây để xem.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học