Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kết quả thi tuyển cao học K19, BSNT K35 và xét tuyển NCS K29

Kết quả thi tuyển cao học K19, BSNT K35 và xét tuyển NCS K29

Phòng Đào tạo Sau đại học nhận đơn xin phúc tra từ ngày 27/9/2010 đến ngày 8/10/2010.

Lệ phí phúc tra: 200.000 đồng / 1 môn

Lệ phí phúc tra nộp tại phòng Tài chính kế toán - Tầng 1, nhà A1, Đại học Y Hà Nội

Download

Kết quả tuyển sinh Cao học K19

Kết quả tuyển sinh BSNT K35

Kết quả xét tuyển NCS K29

Phòng Đào tạo Sau đại học