Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp cho lớp BSCKII năm 2011

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, ban hành theo quyết định số 153/2003/TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 25 tháng 05 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lí và đào tạo BSCK cấp II ngành Y

Xem thông tin chi tiết

 (Nếu trong máy chưa có phần mềm đọc file PDF hãy vào đây để tài chương trình cài đặt về http://www.download.com.vn/timkiem/%C4%91%E1%BB%8Dc+file+PDF/index.aspx)

Phòng quản lý đào tạo sau đại học