Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Gửi NCS khoá 30 về học tập và nghiên cứu tại Viện, Khoa/Bộ môn

Trường Đại học Y Hà Nội ra QĐ công nhận 114 NCS năm 2011 của Trường Đại học Y Hà Nội. Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức lễ khai mạc lớp NCS kháo 30 vào ngày 11/01/2012. Nhà trường đề nghị các Viện, Khoa/Bộ môn tiếp nhận số NCS này về học tập và nghiên cứu tại Viện, Khoa/Bộ môn kể từ ngày 12/01/2012.

Phòng quản lý Đào tạo Sau đại học