Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2013

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ 19 vào hai ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2013. Đề nghị các NCS đã nộp bài báo tham gia Hội nghị nhanh chóng hoàn thành Power Point để chuẩn bị báo cáo. Sẽ có Lịch báo cáo chi tiết và các thông tin khác trên Website của nhà trường.

Thông báo Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ 19 năm 2013: tải file