Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013

Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013 như sau:

1. Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013: tải file.

2. Các mẫu kê khai trong Hồ sơ tuyển sinh NCS: tải file.