Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quyết định công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013

Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2013 Trường Đại học Y Hà Nội đã ra Quyết đinh công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013:

Quyết đinh công nhận trúng tuyển và Danh sách Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013 của Trường Đại học Y Hà Nội: xin tải file.