Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách BSNT 38 thi môn cơ sở

Danh sách phòng thi, số báo danh...Bác sĩ nội trú 38 thi môn cơ sở ngày 07-12-2013

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo Danh sách phòng thi, số báo danh...Bác sĩ nội trú 38 thi môn cơ sở ngày 07-12-2013.

Yêu cầu tất cả học viên có mặt tại phòng thi đầy đủ, đúng giờ theo quy định.

Click vào đây để xem chi tiết danh sách.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học