Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho thông qua đề cương luận văn trình độ thạc sĩ

Gồm: Quy trình, biên bản thông qua đề cương, chương trình thông qua đề cương, giấy đề nghị hội đồng thông qua đề cương và mẫu bảng thanh toán.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo tới các bộ môn và học viên bác sĩ nội trú các mẫu văn bản phục vụ thông qua đề cương luận văn, gồm có:

1. Quy trình thông qua đề cương, download tại đây.

2. Giấy đề nghị hội đồng thông qua đề cương, download tại đây.

3. Chương trình thông qua đề cương, download tại đây.

4. Biên bản thông qua đề cương, download tại đây.

5. Mẫu bảng thanh toán download tại đây.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

009bet