Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Sơ đồ và danh sách phòng thi ngày 07.12.2013 của chuyên khoa I khóa 18

Sơ đồ và danh sách phòng thi ngày 07.12.2013 của chuyên khoa I khóa 18

Click xem thông tin chi tiết

1. Sơ đồ

2. Danh sách phòng thi

3. Danh sách không đủ điều kiện thi môn Triết học ngày 07.12.2013

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học