Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo lớp học bổ sung kiến thức trước khi thi Cao học chuyên ngành Y tế công cộng

Thông báo lớp học bổ sung kiến thức trước khi thi Cao học chuyên ngành Y tế công cộng

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường đại học Y Hà Nội mở lớp học bổ sung kiến thức trước khi thi Cao học chuyên ngành Y tế công cộng; Quản lý bệnh viện; Dinh dưỡng; Dịch tễ học cho các đối tượng không tốt nghiệp trường Đại học khối Y - Dược

Thông tin chi tiết xin xem tại đây

Đơn xin học, xin xem tại đây