Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHÓA 33 NĂM 2014

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 33 năm 2014

Trường Đại học Y Hà Nội xin trân trọng thông báo:

1. THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 33  NĂM 2014: xin tải file.

2. Các mẫu kê khai trong Hồ sơ tuyển nghiên cứu sinh năm 2014: xin tải file./.

Phòng QLĐT Sau đại học