Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo lịch chấm Chuyên đề Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hoa Lý; Chuyên ngành: Y học cổ truyền

Tên chuyên đề:

1. Chính sách Quốc gia về Y dược cổ truyền, những vấn đề cần giải quyết

      CBHD: PGS.TS. Phạm Vũ Khánh

2. Một số mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng Y học cổ truyền tại tuyến xã ở Việt Nam và trên thế giới

     CBHD: PGS.TS. Đỗ Thị Phương

3. Các phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng ứng dụng trong lĩnh vực y học cổ truyền

    CBHD: GS.TS. Trương Việt Dũng

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 08 tháng 4 năm 2014

Địa điểm:  Văn phòng Khoa Y học cổ truyền- Đại học Y Hà Nội (số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Xin trân trọng kính  mời các Quý vị quan tâm đến tham dự.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học