Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về việc kiểm tra đột xuất đối với BSNT

Thông báo kiểm tra đột xuất việc thực hiện chế độ trực, thường trú, học lâm sàng/thực hành đối với bác sĩ nội trú.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý học viên, chất lượng học tập và việc thực hiện nhiệm vụ của bác sĩ nội trú tại các cơ sở thực hành, thực tập, bệnh viện...Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức các buổi kiểm tra đột xuất đối với bác sĩ nội trú (và các đối tượng học viên sau đại học khác) mà không cần có sự thông tin trước đối với đơn vị, học viên tại nơi làm việc, học tập, trực...

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo tới tất cả các đơn vị có liên quan, các học viên sau đại học nói chung và bác sĩ nội trú nói riêng được biết và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành. Áp dụng kể từ ngày 29/4/2014 (thứ Ba). 

Trường hợp đoàn kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào, nếu phát hiện học viên có biểu hiện vi phạm sẽ bị xử lý theo khung kỷ luật đã ban hành.  

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học