Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

hông báo bảo vệ luận án buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho: Nghiênn cứu sinh Xaly Sathathone; chuyên ngành: Y tế công cộng

TrườngĐại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiens sĩ của nghiên cứu sinh Xaly Sathathone

Tên đề tài: Thực trạng và một số giải pháp góp phần cải thiện hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Chăm Pa Sắc - Nam Lào”.

Chuyên ngành: Y tế công cộng; Mã số: 62720301 . 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến; TS. Vũ Diễn

Thời gian: Hồi 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2014

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đông Đa Hà Nội

Xin Trân trong kính mời Quý vị quan tâm đênbs tham dự

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học