Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

CÔNG VĂN GỬI NCS KHÓA 33 NĂM 2014 VỀ CÁC VIỆN, KHOA, BỘ MÔN

Nhà trường sẽ tổ chức Khai giảng cho NCS khóa 33 năm 2014 vào ngày 06/11/2014 và đã có công văn gửi các NCS này về các Viện, Khoa, Bộ môn để học tập, nghiên cứu.

Xin mời xem tại đây!

Phòng QLĐT Sau đại học

Các tin khác