Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 như sau:

1. Thông báo tuyển nghiê cứu sinh, xin mời xem tại đây.

2. Các biểu mẫu và Phụ lục kèm theo Thông báo tuyển sinh, xin tải file.

Phòng QLĐT Sau đại học

Các tin khác