Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo chương trình đào tạo và học bổng Tiến sĩ tại Đài Loan

Nhà trường thông báo tới các bộ môn và các giảng viên có nhu cầu đăng ký học bổng Tiến sĩ tại Đài Loan của 4 chuyên ngành:

- Hóa sinh và Lý sinh học phân tử.

- Khoa học và công nghệ phân tử

- Sinh học phân tử và tế bào.

- Y sinh học phân tử

Nội dung chi tiết xem tại đây

_Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học_