Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 34 NĂM 2015

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ký Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh cho 118 ứng viên dự tuyển NCS năm 2015.

1. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh khóa 34 năm 2015: xin mời tải file

2. Danh sách các ứng viên được công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 34 năm 2015: Xin mời tải file

Phòng QLĐT Sau đại học