Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP NCS SINH VỀ THAM DỰ BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2015

Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 21 năm 2015 vào 2 ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2015. Để chuẩn bị cho ngày diễn ra Hội nghị chính thức, Nhà trường yêu cầu toàn thể Nghiên cứu sinh các khóa, các chuyên ngành tập trung về trường từ 14h00 ngày 09/11/2015 đến hết ngày 12/11/2015.

1. Thông báo triệu tập về tham dự Hội nghị và báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu: xin mời xem tại đây.

2. Lịch báo cáo khoa học chi tiết: sẽ có trong vài ngày gần nhất./.

Phòng QLĐT Sau đại học