Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi hỗ trợ cao học khóa 24

Danh sách thi

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học thông báo thời gian thi chứng chỉ hỗ trợ cho học viên Cao học khóa 24 như sau: 
 
                  Thời gian: 8h00 ngày 19/03/2016 (thứ bẩy)
                  Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di và giảng đường B4
 
Đề nghị học viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân của mình và phản ánh lên phòng QLĐTSĐH trước 16h00 ngày 17 tháng 03 năm 2016 nếu có sai sót.
Yêu cầu học viên có mặt đúng giờ và mang thẻ học viên (nhưng học viên chưa có thẻ học viên mang CMTND)
 
Danh sách phòng thi xem tại đây