Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH VỀ DỰ XÉT TUYỂN NCS NĂM 2016

Hội đồng tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2016 đã thông qua Danh sách các ứng viên được tham dụ kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016 và đã có Thông báo triệu tập các thí sinh về trường để chuẩn bị cho kỳ xét tuyển. Cụ thể như sau:

1. Thông báo triệu tập thí sinh về dự xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016: xin mời xem tại đây.

2. Danh sách các ứng viên được duyệt tham dự kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016: xin mời xem tại đây./.

Phòng QLĐT Sau đại học