Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH

Ban Giám hiệu Nhà trường gửi tới các Viện/Khoa/Bộ môn, Các cán bộ hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh và toàn thể các bạn Nghiên cứu sinh trong toàn trường về việc nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đặc biệt đối với Nghiên cứu sinh khóa 35 năm 2016, chi tiết xin mời xem tại đây./.

Phòng QLĐT Sau đại học