Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2017

Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú năm 2017. 

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 
 • Đào tạo chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II: nhận hồ sơ từ ngày 22/5/2017 đến 16h00 ngày 24/5/2017. Công bố kết quả xét duyệt hồ sơ trước ngày 16/6/2017.
 • Đào tạo trình độ thạc sĩ: nhận hồ sơ từ ngày 30/5/2017 đến 16h00 ngày 01/6/2017. Công bố kết quả xét duyệt hồ sơ trước ngày 23/6/2017.
 • Đào tạo trình độ tiến sĩ và bác sĩ nội trú: nhận hồ sơ từ ngày 11/7/2017 đến 16h00 ngày 13/7/2017. Công bố kết quả xét duyệt hồ sơ trước ngày 01/8/2017.
Nhận hồ sơ trong giờ hành chính, tại Hội trường tầng 3, nhà A1 trường Đại học Y Hà Nội, số 1 - Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.
 
THỜI GIAN THI TUYỂN 
Đào tạo tiến sĩ
 • Tập trung phổ biến quy chế và kế hoạch xét tuyển: 14h00 ngày 14/8/2017, tại Hội trường tầng 3 nhà A1;
 • Xét tuyển: từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 25/8/2017;
Đào tạo thạc sĩ, chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú
 • Sáng thứ tư ngày 09/8/2017: Bác sĩ nội trú; Chuyên khoa cấp I thi môn Chuyên ngành
 • Chiều thứ tư ngày 09/8/2017: Bác sĩ nội trú; Chuyên khoa cấp I; Thạc sĩ thi môn Chuyên ngành
 • Sáng thứ năm ngày 10/8/2017: Bác sĩ nội trú; Chuyên khoa cấp I; Thạc sĩ thi môn Cơ sở
 • Chiều thứ năm ngày 10/8/2017: Bác sĩ nội trú; Thạc sĩ thi môn Ngoại ngữ; Chuyên khoa cấp I thi môn Cơ sở
 • Sáng thứ sáu ngày 11/8/2017: Chuyên khoa cấp II thi môn Chuyên ngành
 • Chiều thứ sáu ngày 11/8/2017: Chuyên khoa cấp II thi môn Ngoại ngữ
 
Thông báo tuyển sinh chi tiết xem tại đây
 
Mẫu dùng trong đào tạo tiến sĩ xem tại đây
 
Mẫu dùng trong đào tạo thạc sĩ xem tại đây
 
Mẫu dùng trong đào tạo bác sĩ nội trú xem tại đây
 
Mẫu dùng trong đào tạo Chuyên khoa cấp II xem tại đây
 
Mẫu dùng trong đào tạo Chuyên khoa cấp I xem tại đây

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Y tế công cộng bằng tiếng anh, xem chi tiết tại đây, biểu mẫu xem tại đây, mẫu tờ khai mở thẻ

Mẫu tờ khai mở thẻ lê kết cho đối tượng dự tuyển CKI - CKI, xem tại đây

Mẫu tờ khai mở thẻ lê kết cho đối tượng dự tuyển NCS - Thạc sĩ - BSNT, xem tại đây

Mẫu khai ưu tiên, xem tại đây

Thí sinh bắt buộc phải khai thông tin trong tờ khai mở thẻ, thông tin này chỉ được dùng khi trúng tuyển.

Trân trọng cám ơn./.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_