Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017

Trường Đại học Y Hà Nội đã ra Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2017 vào ngày 31/3/2017, trong đó có thông báo về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ. Ngày 04/4/2017 Bộ Giáo dục và đào tao đã ban hành Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (sẽ có hiệu lực từ ngày 18/5/2017).

Hiện tại, Nhà trường đã có văn bản xin ý kiên Bộ GD& ĐT.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017: mời xem tại đây

Phòng QLĐT Sau đại học