Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hằng

Tên Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng bảng câu thử thính lực lời tiếng Việt, ứng dụng trong nghe kém tuổi già”.

Thuộc chuyên ngành: Tai Mũi Họng, Mã số: 62720155

Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

p