Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2017

Căn cứ Thông tư số 08/2017/BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thay thế nội dung tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ trong Thông báo số 447/TB-ĐHYHN ngày 31 tháng 3 năm 2017 như sau:

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức nhiều đợt xét tuyển nghiên cứu sinh trong năm 2017; đợt 1 dự kiến: tháng 8/2017; đợt tiếp theo sẽ có thông báo sau;

1. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017: xin mời xem tại đây.

2. Các mẫu Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017: xin mời tải file./.

Phòng QLĐT Sau đại học

009bet
1