Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG BSNT KHÓA 37 (2012-2015)

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG BSNT KHÓA 37 (2012-2015)

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp Bác sĩ nội trú khóa 37 (2012-2015) cho 101 học viên.

Nhà trường sẽ có thông tin cụ thể về thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tốt các anh/ chị.

Danh sách học viên tốt nghiệp và cấp bằng xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_