Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Quy trình nộp hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh BSNT năm 2017

Dành cho Bác sĩ mới tốt nghiệp năm 2017

Quy trình nộp hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh bác sĩ nội trú xem tại đây

Phiếu thu hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh bác sĩ nội trú xem tại đây

Hướng dẫn làm/khai hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh bác sĩ nội trú xem tại đây

Thứ tự sắp xếp hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh bác sĩ nội trú xem tại đây

Lưu ý: - Hội đồng tuyển sinh chỉ nhận những hồ sơ đã đầy đủ, sắp xếp theo thứ tự theo yêu cầu. 

            - Không nhận hồ sơ nộp bản GỐC bảng điểm, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ.

Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc

009bet
1