Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Lịch bảo vệ Sau đại học năm 2017

Lịch bảo vệ Sau đại học

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Viện/Khoa/Bộ môn/học viên lịch bảo vệ luận văn SĐH năm 2017
 
Đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn/học viên thông báo lịch bảo vệ đến Thày/Cô hướng dẫn và hoàn thành đề tài theo đúng tiến độ
 
Thời gian bảo vệ luận văn:
           - Chuyên khoa II: Bắt đầu từ 15/09/2017 đến hết ngày 30/11/2017.
           - Bác sĩ nội trú: Bắt đầu từ 14/09/2017 hết ngày 30/11/2017.
           - Cao học: Bắt đầu từ 05/9/2017 đến hết ngày 30/11/2017.
 
Hồ sơ xin bảo vệ của mỗi học viên gồm:
           - Luận văn có ý kiến đồng ý đưa ra bảo vệ của thầy hướng dẫn;
           - Danh sách dự kiến Hội đồng chấm luận văn (theo mẫu, Hội đồng 5 người danh sách đề nghị 7 người không bao gồm Thày/Cô hướng dẫn);
           - Lý lịch khoa học (theo mẫu);
           - Bản sao (không cần công chứng) bằng tốt nghiệp Đại học;
           - Bản nhận xét của Đơn vị đào tạo;
           - Bản nhận xét của thầy hướng dẫn;
           - Minh chứng các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (photo trang bìa+toàn văn bài báo khoa học đã công bố; quyết định giao và nghiệm thu đề tài các cấp..);
           - Minh chứng đã hoàn thành các khoản học phí và lệ phí của nhà trường (hóa đơn, giấy xác nhận bản photo không cần công chứng...);
 
Các học viên không bảo vệ được trước ngày 30/11/2017 phải dừng học tập và làm thủ tục để bảo vệ cùng khoá sau. 
 
Trân trọng !
 
Công văn thông báo lịch bảo vệ SĐH xem tại đây
Lịch bảo vệ xem tại đây

009bet
1