Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Dự kiến lịch bảo vệ SĐH năm 2017

Dự kiến lịch bảo vệ

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên sau đại học dự kiến lịch bảo vệ luận văn SĐH năm 2017

Đề nghị các học viên kiểm tra lại các thông tin của mình và phản hồi cho CV phụ trách khối trước 16h00 thứ 4 ngày 21/6/17 nếu có sai sót

Sau thời gian trên nhà trường sẽ ban hành lịch bảo vệ chính thức

Trân trọng !

Lịch bảo vệ xem tại đây