Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ LỚP 585 KHÓA 5

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ của lớp CKI thuộc dự án 585 - Khóa V:

- Địa điểm:    Giảng đường 103 - Khu Giảng đường B4

- Thời gian:   14h00 ngày 10/10/2017

- Danh sách học viên dự thi: xem tại đây

Lưu ý đối với học viên:

      + Có mặt tại phòng thi trước giờ thi tối thiểu 15 phút;

      + Mang theo Thẻ học viên để được vào phòng thi;

      + Thực hiện nghiêm túc quy chế thi.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:   TS. Nguyễn Đức Nghĩa

                                           Điện thoại: 0983609809

                                           Email: anatndn@hmu.edu.vn